3h + k
 • Huoneistoala: 204 m2
 • Kerrosala: 232 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 128 m2
 • Kerrosala: 140 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 115,5 m2
 • Kerrosala: 127 m2
2 h + k
 • Huoneistoala: 47,5 m2
 • Kerrosala: 55,5 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 157 m2
 • Kerrosala: 171 m2
4 h + k + aula
 • Huoneistoala: 142 m2
 • Kerrosala: 157 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 153 m2
 • Kerrosala: 167 m2
4 h + k + autokatos + varasto
 • Huoneistoala: 107 m2
 • Kerrosala: 128 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 160 m2
 • Kerrosala: 175 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 138 m2
 • Kerrosala: 151 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 121 m2
 • Kerrosala: 133 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 112 m2
 • Kerrosala: 125 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 105 m2
 • Kerrosala: 116 m2
4 h + k + autokatos + varasto
 • Huoneistoala: 97 m2
 • Kerrosala: 108 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 94 m2
 • Kerrosala: 104 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 78 m2
 • Kerrosala: 87 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 145 m2
 • Kerrosala: 169 m2
6 h + k
 • Huoneistoala: 171 m2
 • Kerrosala: 192 m2
4 h + k + aula
 • Huoneistoala: 157 m2
 • Kerrosala: 181 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 107 m2
 • Kerrosala: 118 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 85 m2
 • Kerrosala: 95 m2
3 h + k + autokatos + varasto
 • Huoneistoala: 78 m2
 • Kerrosala: 95 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 207 m2
 • Kerrosala: 210 m2
4 h + k + aula
 • Huoneistoala: 156 m2
 • Kerrosala: 175 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 100 m2
 • Kerrosala: 111 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 150 m2
 • Kerrosala: 165 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 127 m2
 • Kerrosala: 145 m2
5 h+ k
 • Huoneistoala: 156 m2
 • Kerrosala: 169 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 152 m2
 • Kerrosala: 167 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 115 m2
 • Kerrosala: 127 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 131 m2
 • Kerrosala: 144 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 135 m2
 • Kerrosala: 148 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 104 m2
 • Kerrosala: 116 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 121 m2
 • Kerrosala: 133 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 101 m2
 • Kerrosala: 111 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 145 m2
 • Kerrosala: 161 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 86,5 m2
 • Kerrosala: 96,5 m2
4 h + k + aula + autokatos + varasto + saunarakennus
 • Huoneistoala: 128 m2
 • Kerrosala: 178 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 106 m2
 • Kerrosala: 118 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 101 m2
 • Kerrosala: 112 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 90 m2
 • Kerrosala: 100 m2
3 h + k + parvi
 • Huoneistoala: 81 m2
 • Kerrosala: 90 m2
3 h + k + parvi
 • Huoneistoala: 70 m2
 • Kerrosala: 80 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 65 m2
 • Kerrosala: 75 m2

Elo

3 h + k
 • Huoneistoala: 57 m2
 • Kerrosala: 65 m2
2h + k + autokatos + varasto ja 4 h + k + autokatos + varasto
 • Huoneistoala: 65 + 104 = 169 m2
 • Kerrosala: 72 + 112 = 184 m2
7 h + k + aula + askartelutila
 • Huoneistoala: 214 m2
 • Kerrosala: 239 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 154 m2
 • Kerrosala: 175 m2
5 h + k + aula + autokatos + varasto
 • Huoneistoala: 138 m2
 • Kerrosala: 162 m2
4 h+k + aula
 • Huoneistoala: 130 m2
 • Kerrosala: 150 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 132 m2
 • Kerrosala: 150 m2
6 h + k + aula
 • Huoneistoala: 188 m2
 • Kerrosala: 206 m2
6 h + k + aula
 • Huoneistoala: 162 m2
 • Kerrosala: 179 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 87 m2
 • Kerrosala: 96 m2
6 h + k + aula
 • Huoneistoala: 150 m2
 • Kerrosala: 169 m2
5 h + k
 • Huoneistoala: 141 m2
 • Kerrosala: 158 m2
2 h + k
 • Huoneistoala: 78 m2
 • Kerrosala: 87 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 123 m2
 • Kerrosala: 137 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 109 m2
 • Kerrosala: 120 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 105 m2
 • Kerrosala: 116 m2
6 h + k + aula
 • Huoneistoala: 213 m2
 • Kerrosala: 236 m2
5 h + k + aula
 • Huoneistoala: 114 m2
 • Kerrosala: 130 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 107 m2
 • Kerrosala: 118 m2

Aho

3 h + k
 • Huoneistoala: 74 m2
 • Kerrosala: 84 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 119 m2
 • Kerrosala: 133 m2
3 h + k+ aula + autokatos + varasto
 • Huoneistoala: 120 m2
 • Kerrosala: 154 m2
4 h + k + khh + tekn.tila
 • Huoneistoala: 134 m2
 • Kerrosala: 156 m2
5 h + k + khh + aula
 • Huoneistoala: 148 m2
 • Kerrosala: 175 m2
5 h + k + khh + tekn.tila
 • Huoneistoala: 172 m2
 • Kerrosala: 200 m2
4 h + k + khh
 • Huoneistoala: 105 m2
 • Kerrosala: 118 m2
5 h + k + khh + aula
 • Huoneistoala: 195 m2
 • Kerrosala: 221 m2
5 h + k + khh
 • Huoneistoala: 144 m2
 • Kerrosala: 162 m2
5 h + k + khh + tekn.tila
 • Huoneistoala: 158 m2
 • Kerrosala: 179 m2
5 h + k + khh + tekn.tila
 • Huoneistoala: 158 m2
 • Kerrosala: 235 m2
5 h + k + khh + aula
 • Huoneistoala: 192 m2
 • Kerrosala: 210 m2
4 h + k + khh
 • Huoneistoala: 118 m2
 • Kerrosala: 132 m2
5 h + k + khh + tekn.tila
 • Huoneistoala: 168 m2
 • Kerrosala: 188 m2
5 h + k + khh
 • Huoneistoala: 129 m2
 • Kerrosala: 142 m2
4 h + k
 • Huoneistoala: 137 m2
 • Kerrosala: 162 m2
3 h + k
 • Huoneistoala: 77,5 m2
 • Kerrosala: 87 m2
5 h + k + khh + aula+
 • Huoneistoala: 211 m2
 • Kerrosala: 250 m2
4 h + k + khh
 • Huoneistoala: 105 m2
 • Kerrosala: 118 m2
3 h + k + parvi
 • Huoneistoala: 79 m2
 • Kerrosala: 90 m2
6 h + k + khh
 • Huoneistoala: 125 m2
 • Kerrosala: 139 m2
1 h + k
 • Huoneistoala: 61 m2
 • Kerrosala: 70 m2
4 h + k + khh + tekn.tila
 • Huoneistoala: 103 m2
 • Kerrosala: 116 m2
3 h + k + khh
 • Huoneistoala: 96 m2
 • Kerrosala: 109 m2