Vieskahalli

6.3.2020 / Vieskahalli

Vieskan Elementti toteutti Vestian uuden autotallin ja varastotilan

Vieskan Elementin myyntipäällikkö Jyrki Jutila: Vestian tarjouspyynnössä korostui tarpeen lisäksi miljöö, johon uusi rakennus oli tulossa. Kokonaisuus soveltui meidän elementtitekniikkaamme hyvin. Vestian muiden rakennusten tyyliä mukaileva koristepanelointi pystyttiin lisäämään meidän valmiiseen vakiohalliimme. Autotallin ja varastotilan kattorakenteeksi haluttu pulpettikatto oli myös yksinkertainen muutos, joka pysyttiin helposti toteuttamaan asiakkaan pyynnön mukaisesti. Vestia teki rakennuksen pohja- ja lopputyöt […]

28.2.2020 / Vieskahalli

Hallien koko on muunneltavissa

Toimitettavien hallien korkeus vaihtelee 2,5 m – 6 m välillä ja leveys on 1,20 jaolla 24 metriin saakka. Hallin pituus voi olla lähes rajoittamaton. Kattoristikoiden mitoitus suoritetaan nykyaikaisilla standardeilla. Ulkopuolinen laadunvalvontainstanssi valvoo niiden valmistamista ja ne täyttävät lakisääteiset vaatimukset ja kantavat vaadittavat lumikuormat. Kattoristikot suunnitellaan ja valmistellaan tuotantoon tietokoneella. Ristikoiden suunnitelmat lähetetään sähköisesti automaattisahalle, joka […]

21.2.2020 / Vieskahalli

Elementtirakentamisessa toimitusaika on lyhyt

Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, aloitetaan kohteen suunnittelu. Suunnittelu kestää noin kaksi viikkoa. Sen jälkeen asiakas hakee rakennusluvan. Rakennusluvan saaminen voi kestä kuukaudesta puoleen vuoteen. Kun rakennuslupa on saatu, tarkistamme toimitusajan. Toimitusaika on yleensä noin kahdeksan viikkoa siitä, kun rakennuskohteen kaikki lupaan liittyvät ehdot ovat poistuneet. Rakennesuunnittelu ennen elementtien tuotantoon viemistä kestää noin kuukauden. Kun […]

14.2.2020 / Vieskahalli

Vieskan Elementin Vieskahalleilla on laaja käyttötarkoitus

Vieskan Elementin hallirakentamiseen kuuluvat rakennukset ovat puurakenteisia, lämpöeristettyjä tai eristämättömiä kokonaisuuksia, joiden käyttötarkoitus on laaja ja monipuolinen: teollisuus- ja varastohallit, tuotantorakennukset, hevostallit, maneesit, liikerakennukset ja pienteollisuushallit. Vieskan Elementin toimintaperiaate on toimittaa hallit pystytettynä asiakkaan määrittelemien mittojen mukaisesti. Hallien toimituspakettiin kuuluu piirustukset ilman asemapiirrosta, ulkoseinäelementit lautaverhottuna ja kahteen kertaan maalattuna. Eristämättömissä rakennuksissa voi olla tuulensuojalevy, jolloin […]

7.2.2020 / Vieskahalli

Vestia on erittäin tyytyväinen yksilöllisesti toteutettuun rakennukseen

Rakennushanke eteni niin, että Vestialla oli visio ja tarve, josta Vieskan Elementti kehitti rakennuksen, joka vastaa tarkasti sitä mielikuvaa, joka Vestialla uuden rakennuksen suhteen oli. Olemassa oleva rakennuskanta määritteli ulkonäköä ja tyyliä. Uuden rakennuksen tuli sopia saumattomasti entisten rinnalle moderniin tyyliin, jota muut noin kymmenen vuoden sisällä rakennetut rakennukset noudattavat. -Varaston koko ei ole iso, […]

31.1.2020 / Vieskahalli

Vieskan Elementti toteutti Vestian uuden autotallin ja varastorakennuksen

Vestia on kuudentoista kunnan omistama paikallinen jätehuoltoyhtiö, jonka perustehtävänä on järjestää kunnnan asukkaiden jätehuolto. Yksityisasikkaiden jätehuollon lisäksi Vestia hoitaa jonkin verran yritysten jätehuoltoa ja jätekeskukselle saapuvaa materiaalia. Lisäksi Vestia vastaa hyötyjäteasemista maakunnassa. Kaikki jäte hoidetaan kierrätykseen ja hyödyntämiseen asti. Tuotantopäällikkö Jukka Saukko sanoo, että toiminta on vuosien saatossa muuttunut merkittävästi. -2000-luvulla vastaanotetusta tavarasta 100 prosenttia […]